Шпаргалка по CSS (скорочена)

Post on 22 квітня 2018
by Super User
Зручно мати під рукою список селекторів СSS та їхніх властивостей, які використовуються найчастіше. У статті - шпаргалка CSS для початківців.
ТЕКСТ CSS 
 
Вирівнювання по горизонталі тексту :
text-align
значення
left - вліво
right - вправо
center - по центру
justify - по ширині
Запис:
p{text-align:left;}
h1{text-align:right;}
h2{text-align:center;}
span{text-align:justify;}
 
Вирівнювання по вертикалі тексту, малюнків, полів форми :
vertical-align
значення (основні)
top - вирівнювання елемента по верхній лінії найвищого елемента у рядку
bottom - вирівнювання по нижній лінії найнижчого елемента у рядку
middle - вирівнювання по середній лінії батьківського елемента
sup - опускає текст як нижній індекс
super - піднімає текст як верхній індекс 
baseline - вирівнювання по базовій лінії батьківського елемента
УВАГА! Часто використовується для розміщення малюнків.
Запис:
img{vertical-align:top;}
img{vertical-align:bottom;}
img{vertical-align:middle;}
span{vertical-align:sub;}
span{vertical-align:super;}
 
Відстань між рядками (міжрядковий інтервал)
line-height
значення
числове значення без одиниць вимірювання - міжрядковий інтервал відповідно до висоти шрифта
значення в одиницях вимірювання px, em, pt
значення у % - вказує % відносно розміру шрифта
запис:
p{line-height:1.5;} /* міжрядковий інтервал розміром у 1,5 висоти шрифта */
p{line-height:40px;}
p{line-height:120%;}
 
Відступ тексту
text-indent
значення
відступ у одиницях вимірювання px, em, pt 
відступ  у %
УВАГА! Значення може бути додатнім і від'ємним.
запис:
p{text-indent:10px;}
p{text-indent:-10px;}

Декорування тексту
text-decoration
значення
blink - блимання тексту (застарілий)
line-through - закреслений текст
overline - лінія над текстом
underline - лінія під текстом
none - відміна декорування, якщо воно було


 
ШРИФТИ CSS
 
Накреслення шрифта (назва шрифта)
font-family
значення
повна назва шрифта, пишеться у подвійний лапках. 
запис
font-family:"Comic Sans MS"
font-family:"Arial"
font-family:"Times New Roman"
назва базового сімейства шрифтів
Наприклад:
font-family: Serif;
font-family: Sans-serif;
font-family: Monospace;
font-family: Cursive;
та ін.
УВАГА! Якщо автор сайту вирішив використати оригінальний малопоширений шрифт, необхідно через "кому" вказати запасні шрифти:
font-family: "Aharoni", Arial;
УВАГА!! Щоб зробити сайт унікальним, можна підключити шрифти-гугл або передбачити власні шрифти для сайту.
 
Як підключити google-шрифти?
1. Зайти на сайт зі шрифтами гугл за адресою https://fonts.google.com/ 
2. Вибрати один або кілька шрифтів для свого сайту - для цьго натиснути червоний плюс біля назви шрифта.
3. Список обраних шрифтів з'явиться в спливаючому вікні внизу екрана. Натиснути на назву спливаючого вікна Falilies Selected
4. Виділити і скопіювати код, який створено гугл для підключення шрифтів.
Є два способи використання цього коду.
Спосіб 1 - вкладка Standart
Вставити скопійований код у "голову" сайта (тобто вставити його між тегами <head></head>)
Наприклад:
<!DOCTYPE HTML>
<head>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Do+Hyeon|Gugi|Roboto" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<p style="font-family:Gugi;">A red flare silhouetted the jagged edge of a wing.</p>
</body>
 
Спосіб 2 - вкладка @import
Вставити скопійований код у стилі(тобто у файл типу css або між тегами <style></style>).
Наприклад:
<!DOCTYPE HTML>
<head>
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Do+Hyeon|Gugi|Roboto');
p{font-family:Roboto;}
</style>
</head>
<body>
<p style="font-family:Gugi;">A red flare silhouetted the jagged edge of a wing.</p>
</body>
 
6. Після цього назву нових шрифтів можна використовувати у font-family.
 
Як підключити власні шрифти?
1. Скопіювати власний шрифт у папку, де зберігаються усі файли для сайту, і підпапку, де зберігатимуться шрифти (нвприклад, у підпапку fonts).
2. Після цього назву шрифта можна використовувати у font-family, використовуючи такий запис:
@font-face {
    font-family: Aharoni; /* Назва шрифта */
    src: url(fonts/aharoni.ttf); /* Путь к файлу со шрифтом */
   }
span {font-family:Aharoni;}
 
Колір шрифта
color
значення
шістнадцятковий код шрифта
rgba-код шрифта (або rgb-код шрифта)
назва кольору 
Усі варіанти запису можна подивитись за адресою https://colorscheme.ru/html-colors.html 
запис
body {color: grey;}
h1 {color: #00ff00;}
strong {color: rgb(0,0,255);}
p {color: rgb(0%,0%,100%);}
span {color: rgba(255,0,0,0.3);}
 
Розмір шрифта (кегль)
font-size
значення:
числове значення висоти літер у px, pt, em
% - у відсотках від батьківського елемента
абсолютний розмір - xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large
відносний розмір - smaller, larger - більше або менше відносно розміру шрифта батьківського елемента
запис
h3 {font-size: small;}
h1 {font-size: xx-large;}, em {font-size: large;}
p {font-size: 20px;}
h3 {font-size: 120%;}
 
Стиль накреслення шрифта
font-style
значення
italic - курсив
obtique - літери нахилені
normal - літери нормальні
запис:
p{font-style: italic;}
p{font-style: obtique;}
 
Варіант накреслення шрифта - маленькі літери (прописні) перетворюються у малі заголовні
font-variant
значення
small-caps - малі прописні
normal - звичайні
запис:
p{font-variant: small-caps;}
p{font-variant: normal;}
 
Насиченість шрифта
font-weight
значення
normal - насиченість 400
bold - насиченість 700
bolder - насиченість більша, ніж у батьківського елемента
lighter - насиченість менша, ніж у батьківського елемента
числові значення насиченості 100, 200, 300 .... 900 
запис:
p{font-weight: bold;}
p{font-weight: bolder;}
p{font-weight: lighter;}
p{font-weight: 900;}


ПОСИЛАННЯ CSS

Підкреслення посилань
text-decoration
запис
none - відмінити підкреслення для посилання
underline - зробити підкреслення для посилання
 
Стани посилання CSS (псевдокласи)
Стани гіперпосилання:
a:link - посилання, за яким ще не переходили
a:visited - посилання, за яким вже переходили
a:hover - проведення "мишкою" над посиланням без натискування
a:active - момент натискування посилання "мишкою"
Для кожного зі станів можна описати стиль - зовнішній вигляд.
Наприклад:
a{display:block;padding:20px 30px;text-decoration:none;color:red;}
a:link{color:green;}
a:visited{color:yellow;}
a:hover {text-decoration:none;color:lime;}
a:active {color:grey;}
 
Вигляд курсора при наведенні на посилання
cursor
значення і запис
cursor: grab
cursor: grabbing
cursor: e-resize
cursor: ne-resize
cursor: n-resize
cursor: nw-resize
cursor: w-resize
cursor: sw-resize
cursor: s-resize
cursor: se-resize
cursor: ew-resize
cursor: ns-resize
cursor: nesw-resize
cursor: nwse-resize
cursor: col-resize
cursor: row-resize
cursor: all-scroll
 
Посилання-кнопка
Посилання перетворюється у кнопку шляхом вказування розміру, кольору фону, зображення фону.
Розмір посилання-кнопки вказується за допомогою властивості padding, але спочатку перетворюють посилання з рядкового елемента на блочний.
Запис:
a {display:block;padding:10px 20px;}
Колір фону посилання-кнопки вказується за допомогою властивості background-color 
Запис:
a {background-color:red;}
a {background-color:green;display:block;padding:10px 20px;}
 
Зображення фону посилання-кнопки вказується за допомогою властивості background-image При цьому, за потреби, вказують властивості зображення фону (background-repeat , background-size , background-position , background-attachment) 
Запис:
a {background-image:url();}


 
ФОН CSS

Колір фону
background-color
значення:
шістнадцятковий код
назва кольору
код rgb
код rgba
запис:
div{background-color:red;}
div{background-color:#7FFF00;}
div{background-color:rbda(220, 20, 60, 0.8);}
 
Фонове зображення
background-image
значення
url('URL') - адреса фонового зображення
none- відміна зовнішнього зображення
linear-gradient() - лінійна заливка кольором
radial-gradient() - заливка кольором по колу
запис
background-image: url()
background-image: linear-gradient(to top, #fefcea, #f1da36) - заливка кольoром від верхньoго краю елемента до нижнього (більше про це: http://htmlbook.ru/css3-na-primerakh/lineinyi-gradient )
background-image: radial-gradient(#55ddff, #0081b5) - заливка кольром від центру блока до його країв (більше про це: http://htmlbook.ru/css3-na-primerakh/radialnyi-gradient )
 
Повтор фонових зображень
background-repeat
значення і запис
div {background-repeat: no-repeat;} - без повторення фону
div {background-repeat: repeat-x;} - повторення по осі х
div {background-repeat: repeat-y;} - повторення по осі y
div {background-repeat: repeat;} - повторення фонового зображення
 
Позиціонування фонових зображень
background-position
значення
left top,
left center,
left bottom,
right top,
right center,
right bottom,
center top,
center center,
center bottom - позиція по вертикалі і по горизонталі, можна вказувати одне знначення, тоді друге - center
 
px / em/ % - вказується два значення: перше - відстань зліва від краю фонового зображення до краю контейнера, друге - відстань зверху від краю фонового зображення до краю контейнера. УВАГА! Якщо вказати background-position: 50% 50%; - фонове зображення розміститься рівно по центру контейнера
записdiv {background-position: center center;}
div {background-position: 50% 100%;}
div {background-position: left;}
div {background-position: 50px;}
 
Фіксація фонового зображення
background-attachment
значення
scroll - фонове зображення переміщується разом з усім текстом (значення за замовчуванням)
fixed - фонове зображення зафіксоване і не переміщується при прокрутці 
local - фонове зображення переміщується разом з усім вмістом контейнера.
 
Розмір фонового зображення
background-size
значення
auto - розмір фонового зображення дорівнює його реальним розмірам (значення за замовчуванням)
px / em /cm - розмір фонового зображення у відповідних одиницях. УВАГА! Якщо потрібно змінювати фонове зображення відповідно до зміни шрифта, то потрібно використати одиниці em.
% - розмір фонового зображення у % до контейнера, для якого воно служить фоном.
cover - масштабує зображення так, щоб воно будь яким чином помістилоь у контейнер. УВАГА! При цьому налаштуванні зображення може спотворитись.
запис
div {background-size: 300px 150px;}
div {background-size: 50% 30%;}
div {background-size: cover;}
div {background-size: contain;}


 
РАМКА CSS

Стиль рамки
значення
none - без рамки
hidden - те ж саме, що none.
dotted - в крапочку
dashed - штрихова
solid - суцільна лінія
double - подвійна лінія
groove - об'ємна рамка
ridge - об'ємна рамка
inset - об'ємна рамка
outset - об'ємна рамка
 
Колір рамки
border-color
 
Товщина рамки
border-width
 
Властивості рамки одним рядком вказується у такому порядку: спочатку товщина, потім стиль, потім - колір. 
Наприклад:
div.ramka {
width: 500px; 
height: 100px; 
border: 2px solid red;
}
 
Рамка по різним сторонам елемента може мати різні властивості. Для цього вказують, для якої саме частини рамки задають ту чи іншу властивість.
Частини рамки: 
border-top
border-right
border-bottom
border-left
Об'єднання з відповідними властивостями має такий вигляд:
border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style
border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color
border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width
 

СПИСКИ CSS

Відміна позначки нумерованого чи ненумерованого списку
list-style-type:none;
list-style:none;
 
Перетворення списку з посилань на горизонтальне меню:
Cпосіб 1
li {display: inline; margin-right: -4px;}
Спосіб 2
ul {height:auto;overflow: hidden;}
li {float: left;}
a {display: block;}
Спосіб 3
li {display: inline-block;}
a {display: block;}
 
 
Про інші властивості фонового зображення та інших налаштувань селекторів можна дізнатись у відповідних підручниках CSS:

Свіже