Шпаргалка по PHP (скорочена)

Post on 05 березня 2020
by Super User
Зручно мати під рукою короткий список команд PHP, щоб почати самостійно писати код. У статті - шпаргалка PHP для початківців.

Сценарій php записують у спеціальних тегах. В кінці кожної команди ставиться крапка з комою ;

<?php 
	echo "Привіт, світ!"; 
?>

Файл з кодом php повинен мати відповідне розширення (тип). Для цього файл перейменовують - замість html пишуть php

Вивести текст на екран: 2 способи

<?php
	echo "Привіт, світ!";
	print "Привіт, світ!"; 
?>

Вивести теги html в середині php:

<?php
	print "<h1>Привіт, світ!</h1>";
?>

Вивестит код php в середині html:

<h1> Привіт, <?php print "світ!" ?> </h1>

Створити (оголосити) змінну: перед іменем змінної завжди стоїть знак $

<?php
	$zminna_chislo=15;
	$zminna_slovo="Привіт, світ!";
?>

Cтворити масив:

<?php
	$masiv_chisel=array(1,2,3,4,5);
	$masiv_sliv=array("Понеділок","Вівторок","Середа","Четвер","П'ятниця");
?>

Створити масив, вводячи окремо кожен елемент:

<?php
// вказуються індекси
	$masiv_chisel_2[0]=100;
	$masiv_chisel_2[1]=200;
	$masiv_chisel_2[2]=300;
// НЕ вказуються індекси
	$masiv_chisel_3[]=1000;
	$masiv_chisel_3[]=2000;
	$masiv_chisel_3[]=3000;
?>

Багатовимірний масив:

<?php
// спосіб 1
	$produkt[0][0]="Овочі";
	$produkt[0][1]="Фрукти";
	$produkt[1][0]="Абрикос";
	$produkt[1][1]="Апельсин";
	$produkt[1][2]="Банан";
	$produkt[2][0]="Огірок";
	$produkt[2][1]="Помідора";
	$produkt[2][2]="Гарбуз";
?>

Асоційований масив:

<?php
        $masiv_asoc= ['Сонце'=>'332 946 мас Землі', 'Земля'=>'1 маса Землі', 'Плутон'=>'0.002 маси Землі'];
?>

Розмір масиву:

<?php
	$masiv_chise_3=array(1,2,3,4,5);
	$rozmir_massivu=count($masiv_chise_3);
	print "<h1>Розмір масиву: $rozmir_massivu</h1>";
?>

Арифметичні дії з числовими змінними: додавання +, віднімання -, множення *, ділення /, степінь **, цілочисельний залишок після ділення (т.зв. ділення по модулю):

<?php
	$x=5;
	$y=2;
	$z=$x+$y;
	$zz=$x-$y;
	$zzzz=$x*$y;
	$zzzzz=$x/$y;
	$zzzzzz=$x**$y;
	$zzzzzzz=$x%$y;
?>

Дії з рядковими змінними (словами):

<?php
// додавання (конкатенація)
	$slovo="Привіт"."усім!";
?>

Умовний оператор (умова):

<?php
// якщо умова виконується, то виконуються певні дії
	$a=10;
	$b=2;
	if ($a > $b) {
		echo "a бiльше b";
	}
// якщо умова виконується, то виконуються певні дії, якщо НЕ виконується, то виконується ІНША дія
	if ($a > $b) {
		echo "a більше, ніж b";
	} 
	else {
		echo "a НЕ більше, ніж b";
	}
?>

Цикл з лічильником for

<?php
// i - лічильник повторів
// $i

Цикл з передумовою while:

<?php
	$j=0;
// спочатку перевіряється умова, чи змінна $j менша 10
// якщо умова виконується, то виконуються дії у фігурних дужках (у прикладі - збільшується на 1 змінна j і вона друкується)
// якщо умова не виконується, то цикл закінчується
	while ($j<10)
	{
		$j++;
		echo $i;
	}
?>

Цикл з післяумовою do-while:

<?php
	$k = 1;
// спочатку один раз виконуються дії у фігурних дужках після оператора do
// і лишепісля цього вперше перевіряється умова
// якщо умова виконується, то повторно виконуються дії у фігурних дужках після do (у прикладі - збільшується на 1 змінна j , далі вона друкується)
// якщо умова не виконується, то цикл закінчується
	do {
		echo $k;
		$x++;
	} 
	while ($x<10);
?>

Цикл перебирання елементів асоційованого масиву:

<?php
	$names["Скаут1"] = "Олег";
	$names["Скаут2"] = "Віталій";
	$names["Скаут3"] = "Віталій";
	$names["Скаут4"] = "Федір";
	foreach ($names as $key => $value) {
		echo "$value $key";
	}
?>

Команди переривання циклу: break - негайне завершення циклу, сontinue - завершення виконання дій всередині циклу при певному значенні лічильника, збільшення лічильника на 1 і наступне виконання дій всередині циклу

<?php
?>

Команди включення інших файлів у файл php:

<?php
// вставка певного коду всередину файлу php перед початком запуску:
require "shablon.html";
// включення і виконання файлу
	include "urok1.php";
// виводить файл
	readfile ("urok1.php");
?>

Пошук у масиві: array_search - повертає або індекс елемента, який містить слово/число, яке шукається, або повертає false

<?php
	$namer=array("Олена","Надія","Oлег", "Василь", "Віталій", "Дамір", "Максим", "Федір");
	$user="Віктор";// Слово, яке шукаєтья у масиві
	$znak=array_search ($user, $namer); 
	if ($znak===false) {
	print "Привіт, $znak, але ви НЕ зареєстрoваний гість!";
	}

?>

Як обробити дані форми, які передаються методом GET:

<?php
// нехай форма передає змінні name та old
// утворюється масив $_GET, який мість назви змінних і їхні значення
	print $_GET(name);
	print $_GET(old);
?>

Дізнатись повну інформацію про змінну:

<?php
	$num=15;
	var_dump($num);
?>

Дізнатись повну інформацію про масив:

<?php
	$bukv=array ("a", "b", "c");
	var_dump($bukv);
?>

Більше інформації: тут